Dijkwoning

Het uitwerken van het funderingsherstel rekening houdend met het horizontaal zetten van de verzakte dijkwoning. Lees verder »

Funderingsherstel

Het uitvoeren van een (gedeeltelijk) funderingsherstel voor een woning.

Casco onderzoek

Voor woning stichting Eigenhaard te Amsterdam het uitvoeren van een casco-funderingsrapportage van een bouwblok van veertien woningen. Lees verder »

Grachtenpand

In Amsterdam-centrum heeft de Stichting Tot Heil des Volks een project Amsterdammers Helpen Amsterdammers. Lees verder »

Kerk

Het geven van advies omtrent het funderingsherstel van een (scheef zakkende) kerktoren.