Casco onderzoek

Voor woning stichting Eigenhaard te Amsterdam het uitvoeren van een casco-funderingsrapportage van een bouwblok van veertien woningen. Gezien de optredende verzakkingen / scheuren was het wenselijk om het bouwblok nader te onderzoeken. Voor het onderzoek zijn vloerwaterpassingen, lintvoegwaterpassingen, funderingsinspectie ’s en nauwkeurigheidswaterpassingen uitgevoerd.