Grachtenpand

In Amsterdam-centrum heeft de Stichting Tot Heil des Volks een project Amsterdammers Helpen Amsterdammers. Voor dit pand was een funderingsherstel noodzakelijk, hiervoor is een uitwerking gemaakt inclusief de aanvragen van de kadastrale splitsing, Wabo vergunning, splitsingsvergunning, bouwkundige en constructieve uitwerking en bouwbegeleiding.