Kerk

Het geven van advies omtrent het funderingsherstel van een (scheef zakkende) kerktoren.